Impôts sur les Sociétés

De Impôts sur les Sociétés (IS) is de Franse vennootschapsbelasting.

Indien een bedrijf heeft gekozen voor IS dan wordt over de bruto winst eerst de sociale lasten gerekend (voor kleine bedrijven komt dat gemiddeld uit op 15,5% van de winst, maar er zit een wat ingewikkelder berekening achter). Wat er dan overblijft is de “netto winst”. Over die nettowinst wordt 33,33% vennootschapsbelasting gerekend. Over de eerste € 36.560 aan nettowinst wordt echter een gereduceerd tarief van 15% toegepast indien een bedrijf aan een aantal specifieke regels voldoet. Die voeren hier te ver, maar als u ze precies wilt weten, neem dan contact met ons op.