Impôts sur le Revenu

De Impôts sur le Revenu (IR) is de Franse inkomstenbelasting.

Alle inkomsten die een ondernemer geniet buiten zijn onderneming zijn onderhevig aan sociale lasten (15,5%) en wat er dan nog overblijft wordt belast met IR. De IR wordt in schijven berekend, verregaand vergelijkbaar met het Nederlandse systeem van inkomstenbelasting. Alleen zijn de tarieven veel lager (dat klinkt leuk, maar de tarieven voor sociale lasten zijn in Frankrijk weer flink hoger…)

Indien een ondernemer voor zijn ondernemersinkomen kiest voor het micro-régime of het régime réel/IR dan wordt zijn nettowinst (lees: omzet minus bedrijfskosten minus sociale lasten) belast volgende de schijven van de IR. Zeker voor kleinere (familie)bedrijven kan dat gunstiger uitpakken dan de IS .