Régime Réel

Het régime réel is in grote mate vergelijkbaar maar het Nederlandse systeem van belasting en sociale lasten heffen op bedrijven.

Bedrijven houden een complete boekhouding bij, met enerzijds de gerealiseerde omzet en anderzijds alle aftrekbare bedrijfskosten en afschrijvingen. Indien de laatste van de eerste wordt afgetrokken, volgens regels die door de Franse fiscus zijn vastgesteld, blijft er ‘bruto winst’ over. Daarover worden sociale lasten en belastingen geheven.

Bedrijven die kiezen voor het régime réel zijn onderhevig aan de Franse BTW.

Ook hier moet een keuze gemaakt worden: kleine bedrijven kunnen kiezen voor het systeem van de Impôts sur les Sociétés  (IS) of Impôts sur le Revenu (IR, alleen in geval van familiebedrijven). Voor grotere bedrijven is alleen het eerste regime beschikbaar.

Eenmaal gekozen voor régime réel is er geen weg meer terug naar het micro-régime. Eenmaal gekozen voor IS, dan is IR niet meer mogelijk. De omgekeerde route is wel mogelijk.