Meewerkend echtgenoot

Als uw partner (wettig echtgenoot/-note of samenwonende met een Nederlands of Frans samenlevingscontract) meewerkt in het bedrijf, dan krijgt hij/zij daardoor zijn/haar eigen juridische status.

Er zijn drie mogelijkheden:
• Conjoint collaborateur – Werkt mee in het bedrijf zonder beloning. De keuze voor deze status is alleen mogelijk indien de partner buiten de onderneming maximaal een 50%-baan heeft;
Conjoint salarié – Werkt mee in het bedrijf, met een beloning en is daarmee in alle opzichten gelijkgesteld aan een werknemer;
Conjoint associé – Werkt mee in het bedrijf, maar is tevens aandeelhouder.

Alleen voor de conjoint collaborateur geldt dat hij/zij bepaalde rechten heeft als de ondernemer arbeidsongeschikt raakt of overlijdt. Bovendien is hij/zij tot 1-1-2020 gratis meeverzekerd t.a.v. ziektekostenverzekering op de polis van de ondernemer, maar moet dan wel verplicht een eigen pensioenbijdrage betalen. Deze regeling gaat volledig op de schop in 2020. Zodra daarover meer details bekend zijn, zullen we die op deze plek melden.