Meewerkend echtgenoot

Als uw partner (wettig echtgenoot/-note of samenwonende met een Nederlands of Frans samenlevingscontract) meewerkt in het bedrijf, dan krijgt hij/zij daardoor zijn/haar eigen juridische status.

Er zijn drie mogelijkheden:
• Conjoint collaborateur – Werkt mee in het bedrijf zonder beloning. De keuze voor deze status is alleen mogelijk indien de partner buiten de onderneming maximaal een 50%-baan heeft;
Conjoint salarié – Werkt mee in het bedrijf, met een beloning en is daarmee in alle opzichten gelijkgesteld aan een werknemer;
Conjoint associé – Werkt mee in het bedrijf, maar is tevens aandeelhouder.

Alleen voor de conjoint collaborateur geldt dat hij/zij bepaalde rechten heeft als de ondernemer arbeidsongeschikt raakt of overlijdt. Bovendien is hij/zij tot 5 jaar na oprichting meeverzekerd t.a.v. ziektekostenverzekering op de polis van de ondernemer, maar moet dan wel verplicht een eigen pensioenbijdrage betalen.