Exploitanten die belastingplichtig zijn in Frankrijk

Een exploitant van een camping, een of meerdere gîtes of een chambres d’hôtes heeft veel verschillende mogelijkheden als het gaat om aangifte van zijn verhuurinkomsten.

Hieronder volgt een korte samenvatting.

1. Indien de Bruto Verhuurinkomsten (bvi) lager zijn dan €790/jaar: dan hoeft u geen belasting aan te geven en ook geen belasting af te dragen.

2. Indien de bvi hoger zijn dan €85.800/jaar: dan moet u een exploitatiebedrijf oprichten en inschrijven bij de Chambre de Commerce. Deze exploitanten vallen tot aan een omzet van € 176.200/jaar nog altijd onder het micro-régime, daarboven in het régime réel
Ze zijn BTW-plichtig: over de verhuurinkomsten hoeft geen BTW gerekend te worden, over de aanvullende diensten wel, maar alleen als bij de inschrijving van het exploitatiebedrijf drie of meer aanvullende diensten zijn aangemeld. In geval er twee of minder aanvullende diensten zijn aangemeld hoeft geen BTW in rekening te worden gebracht, tenzij de aanvullende diensten meer dan 25% uitmaken van de bvi. Op basis van alleen maar ‘kale’ verhuur (zonder aanvullende diensten) kunt u geen bedrijf inschrijven.
Keuze uit verschillende bedrijfsvormen: EI, EIRL, SARL, EURL, SAS, SASU en nog een paar. De keuze hangt af van ambitie, overig inkomen, eigendom onroerend goed, risicogevoel en nog een paar argumenten.

3. Indien de bvi ligt tussen €790 en €85.800/jaar, dan moet de exploitant eerst vaststellen of hij een professionele verhuurder is of een niet-professionele verhuurder. Hij is een professionele verhuurder als hij tegelijkertijd aan BEIDE onderstaande criteria voldoet:
• de bvi is hoger dan €23.000/jaar
• de bvi is meer dan 50% van zijn totale bruto gezinsinkomen
Indien aan beide criteria is voldaan is hij dus een professionele verhuurder en moet hij zich als zodanig inschrijven bij de Chambre de Commerce. Hij kan dan kiezen voor een van de volgende twee belastingregimes:
• het régime réel, dan geldt hetzelfde als hierboven beschreven bij een bvi van hoger dan €176.200;
• het micro-régime
Bij het micro-régime is dan de volgende vraag: is de gîte geclassificeerd of niet? Zo ja dan valt hij in het régime micro-commerce (dit regime geldt ook voor chambres d’hôtes), zo nee dan valt hij in het régime micro-service (dit regime geldt ook voor campings). Het régime micro-commerce (formeel  aangeduid als ‘vente de merchandises’) valt slechts binnen de TVA voor een bvi hoger dan € 85.800. Het régime micro-service valt in de TVA voor een bvi hoger dan € 34.400/jaar. In het micro-commerce staat de exploitant ongeveer 13% van zijn bvi af aan sociale lasten en belastingen en hij hoeft verder geen administratie bij te houden, in het micro-service staat hij ongeveer 23% van zijn bvi af en zijn er ook verder geen administratieve verplichtingen. Daarbij geldt nog de aantekening dat het micro-service slechts mogelijk is tot een bvi van €72.500/jaar. Met een bvi tussen €34.400 en €85.800 valt een camping-exploitant of gîte-verhuurder die zijn gîte niet heeft laten classificeren in hetzelfde régime réel als hierboven uitgelegd.

Indien niet aan beide criteria voor een professionele verhuurder is voldaan, is de inschrijving bij de Chambre de Commerce vrijwillig. De exploitant kan dan nog steeds kiezen voor het régime réel of het micro-régime, zoals hierboven uitgelegd (als hij zich inschrijft bij de Chambre de Commerce) , maar in geval zijn bvi lager is dan €14.100 heeft hij nog een derde keuze: De bvi opgeven als bijverdienste op zijn aangifte inkomstenbelasting. Ook dan geldt weer het onderscheid tussen micro-commerce (chambres d’hôtes en geclassificeerde gîtes) en micro-service (campings en niet-geclassificeerde gîtes)