Belastingplichtig in Nederland

De in Nederland  belastingplichtige exploitant van onroerend goed in Frankrijk moet de waarde van zijn Franse bezit opgeven in box 3, maar hij mag deze gelijk weer aftrekken ter voorkoming van dubbele belasting.

De Nederlandse overheid heeft in 2019 de berekeningswijze van belasting in Box 3 aangepast, zodat het nu niet meer in alle gevallen zo is dat de aangifte geheel wordt gecompenseerd door de aftrekking ter vermijding van dubbele belasting. Elke Nederlands belastingadviseur kan u hier verder over inlichten.

Indien de waarde van het Franse onroerend goed (minus eventuele hypotheek) boven € 800.000 ligt, moet de in Nederland (of in andere EU-landen, niet zijnde Frankrijk) woonachtige eigenaar aangifte doen voor de vermogensbelasting in Frankrijk, maar hij hoeft pas vermogensbelasting te betalen als de waarde boven €1,3 miljoen uitkomt.

Voor Bruto Verhuurinkomsten (bvi) onder de €790/jaar en boven de €85.800/jaar geldt exact dezelfde regeling als beschreven bij exploitanten die in Frankrijk belastingplichtig zijn. Het op die pagina genoemde criterium ‘professionele verhuurder’ is echter niet van toepassing op niet in Frankrijk belastingplichtige exploitanten.

Indien het een gîte betreft en de exploitant heeft deze laten classificeren, dan vallen de bruto verhuurinkomsten (bvi) in het micro-BIC commerce en betaalt de exploitant 8,7% van de bvi aan belasting. Dit tarief geldt ook voor de bvi van chambres d’hôtes. Indien de exploitant zijn gîte niet heeft laten classificeren vallen de bvi in het micro-BIC service en betaalt hij 15% van de bvi aan belasting. Dit tarief geldt ook voor de bvi van campings.

In geval de bvi hoger zijn dan €34.400/jaar voor campings en niet-geclassificeerde gîtes of hoger dan €85.800 voor chambres d’hôtes en geclassificeerde gîtes is inschrijving bij de Chambre de Commerce verplicht en dat kan met een entreprise individuelle alleen als seizoensbedrijf (maximaal 6 maanden aaneengesloten open). Willen deze exploitanten langer open zijn en toch niet belastingplichtig worden in Frankrijk, dan zullen zij een vennootschap (bv een SARL of SAS) moeten oprichten voor de exploitatie van het Franse onroerend goed.