Hotel

Een hotel is heel wat anders dan een chambres d’hôtes.

Bij de overname van een hotel is het van belang, met name bij kleine hotelletjes, om te bepalen of het gaat om een echt hotel, met een hotelvergunning, of om een chambres d’hôtes. Iedereen mag een chambres d’hôtes beginnen in zijn woonhuis, maar dat is beperkt tot 5 kamers. Indien er meer kamers worden verhuurd dan is een hotelvergunning vereist. Dat is ook het geval indien gastenkamers worden aangeboden in een gebouw met een commerciële bestemming. Een hotelvergunning is overigens niet één vergunning, maar een set eisen waar aan voldaan moet zijn:

•  Een classificatie door de Atout France (één tot vijf sterren). Classificatie is niet verplicht, maar een hotel realiseert aantoonbaar meer omzet met een classificatie.

•  Een rapport waaruit blijkt dat aan alle veiligheidseisen en hygiëne-eisen is voldaan. Het betreft hier o.a. inspectie van de keuken, de elektrische installatie en de gasinstallatie, voor zover aanwezig. De meeste inspecties zijn eens per drie jaar. Er dient dus een inspectierapport beschikbaar te zijn dat niet ouder is dan drie jaar.

•  De Etablissement Recevant du Public (ERP)-regels. Deze betreffen voornamelijk bouwkundige regels o.a. voor gehandicaptentoegang en brandveiligheid. Een hotel dient een geldig ERP-rapport te hebben. Overigens bestaat die meestal uit twee rapporten: één voor de brandpreventie en één voor de gehandicaptentoegang, omdat die keuringen door twee verschillende instanties worden uitgevoerd. De geldigheidsduur kan variëren van één tot vijf jaar, afhankelijk van wat de inspecteur heeft aangetroffen bij zijn laatste inspectie.

•  Voor restaurant en bar komt daar nog een exploitatievergunning bij.

Uiteraard is het mogelijk om een hotel te kopen zonder dat bovenstaande rapporten en licenties in orde zijn. Het in orde maken kan dan als ontbindende voorwaarde opgenomen worden, voorafgaande aan de overdracht van het pand. Of de koper kiest er voor het risico te nemen om zelf deze vergunningen aan te vragen (bijvoorbeeld omdat hij eerst ene forse verbouwing wil uitvoeren). Wordt één of meer van de vergunningen dan niet afgegeven, dan kan het zijn dat hij een pand bezit, waarin de exploitatie van een hotel niet is toegestaan. Voor de meeste kopers zal dit risico te groot zijn.

Voorafgaande aan zelfs maar een bod op een hotel is het van belang inzage te krijgen in de exploitatie. Een overzicht van de balans en winst-verliesrekening van de laatste drie jaar is wel het minste. Daaraan kan een hoop worden afgelezen!

En een nieuw hotel starten: dat kan natuurlijk ook, maar dan gaat er een heel ander proces werken van lokale toestemmingen. De regels daarvoor kunnen van gemeente tot gemeente verschillen en dat begint natuurlijk met een grondige bestudering van het lokale bestemmingsplan.