Conciergerie

Met de enorme toename van tweede huizen van Nederlanders (en andere buitenlanders) in Frankrijk is een nieuwe bedrijfstak ontstaan: conciergerie (ook wel multi-services genoemd).

Steeds meer eigenaren van tweede huizen in Frankrijk, die slechts enkele weken per jaar gebruik maken van hun bezit, overwegen om het Franse huis te verhuren aan toeristen in de weken dat ze er zelf geen gebruik van maken. Het gaat hier om incidentele verhuurders, die af en toe hun eigen vakantiehuis in Frankrijk verhuren, dus niet om professionele verhuurders, die in Frankrijk een organisatie optuigen om de gasten te ontvangen.

Deze incidentele verhuurders zoeken een oplossing ter plekke voor:
• sleutelbeheer
• ontvangst en wegwijs maken van de huurder en terugontvangen van de sleutel bij vertrek
• (uitbesteden van) schoonmaak tussen huurperioden in
• controle op schade en teruggave borg
• (uitbesteden van) kleine reparaties en klein onderhoud, tuinonderhoud, zwembadonderhoud, etc.
• lokaal contactpersoon in verband met calamiteiten
• toezicht indien het huis leeg staat, doorsturen van post, doorsturen van meterstanden, etc.
Al deze diensten kunnen worden samengevat onder ‘conciergerie’.

Er zijn inmiddels al aardig wat Nederlanders die zich hebben gevestigd in Frankrijk en als hoofd- of nevenactiviteit bovenstaande diensten aanbieden aan eigenaren van tweede huizen in hun regio. Deze activiteit is niet gereglementeerd en ieder kan dus een bedrijfje met deze diensten beginnen, maar let op: voor diensten als schoonmaak, surveillance en reparaties mag u officieel alleen als intermediair optreden, ander valt u in de gereglementeerde bedrijfsactiviteiten. U kunt zich echter voorstellen dat deze regels nogal eens wordt overtreden…