Niet-gereglementeerde campings

Niet-gereglementeerde campings zijn al die campings waarvoor GEEN vergunning hoeft te worden aangevraagd.

Ze worden ook wel aangeduid met:
• mini-camping
• camping à la ferme
camping déclaré
Niet-gereglementeerde campings hoeven slechts te worden aangemeld bij de gemeente (m.b.v. een déclaration préalable). Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan de gemeente deze aanmelding weigeren, bv op basis van milieu- of verkeersveiligheidsoverwegingen.

Er is sprake van een niet-gereglementeerde camping, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan. In alle andere gevallen is er sprake van een gereglementeerde camping.

• De camping is aangelegd rond of aansluitend aan het woonhuis van de exploitant, buiten de bebouwde kom;

• Maximaal 6 kampeerplekken (elk groter dan 300 m2), elk op maximaal 100 m van een sanitaire voorziening (minimaal: 1 wastafel en 1 wc);

• Nooit meer dan 20 campinggasten tegelijkertijd aanwezig;

• Geen vaste structuren (ook geen betonnen vloeren voor ingerichte tenten, stacaravans, chalets, etc). Wel toegestaan: elektriciteitsaansluiting op de kampeerplek.