Aankoop van een camping

Indien u overweegt om een camping over te nemen in Frankrijk, dan kunt u gebruik maken van onze gestructureerde begeleiding van de aankoop.

Daarbij analyseren we de volgende elementen:

1. Zijn de regels goed toegepast voor de aangeboden camping?
• Gereglementeerd of niet-gereglementeerd (al dan niet met classificatie een, twee, drie, vier of vijf sterren)
• Geldige campingvergunning aanwezig of camping aangemeld?

2. Past deze camping bij u?
• Waarom deze camping?
• Ervaring met campings of elders in het toerisme?
• Locatie
• Concurrentieanalyse

3. Geld
• Schatting van de te verwachten omzet
• Beoordeling van de vraagprijs
• Noodzakelijke en wenselijke investeringen
• Belangrijkste kostenposten
• Eigen middelen & Financiering: bedrijfsfinanciering, eventueel via een crédit vendeur, huur-koop of met een privé-investeerder

4. Analyse van de bedrijfsvoering
• Bedrijfsvorm: entreprise individuelle, SARL (eventueel andere vormen)
• Sociale lasten & belasting: vennootschaps- of inkomstenbelasting; andere belastingen
• Analyse kostenposten
• Andere inkomsten?
• Administratie: is voldaan aan verplichtingen?
• Aansprakelijkheid: Verzekerd of niet?
• Contracten en personeel

5. Doelgroepbenadering
• Welke doelgroep bedient de camping nu, welke past meer bij u?
• Marketing: website, folders, wat nog meer, wat kan beter?
Petit restaurant, snack: de regels en hoe zijn die uitgevoerd in de praktijk bij deze camping
• Drankjes/bar-service: licenties
• Overige diensten: welke aanvullende diensten hebben zin, welke niet?

6. Conclusies
• Toe aan een camping, ja of nee?
• In Frankrijk?
• Kan deze bestaande camping redelijk risicoloos worden overgenomen?
• Voldoende cash en reserves?
Indien ja op alle antwoorden: ga verder met overname van een bedrijf.