Camping

Er zijn in Frankrijk ruim 8500 gereglementeerde campings, gezamenlijk met meer dan 1 miljoen plaatsen. Daarnaast zijn er naar schatting zo’n zelfde aantal niet-gereglementeerde campings.

Zo’n acht miljoen toeristen, waaronder ruim 2 miljoen buitenlanders overnacht jaarlijks op een camping. De aantallen blijven ongeveer gelijk, maar er is een langjarige trend zichtbaar van simpele campings zonder voorzieningen naar  ***- en ****-campings en dan met name naar de verhuur van HLL’s (Habitations Légères de Loisirs). Daaronder vallen châlets, stacaravans, trekkershutten en andere ‘vaste’ bouwsels op de camping. Formeel vallen ingerichte tenten op die campings niet onder de HLL’s, maar zij zorgen wel voor de grootste stijging in de verhuur op campings. De verhuur van gewone kampeerplaatsen (emplacements nus) met name op eenvoudige campings, neemt dus al jaren af.

Nederlanders zijn verreweg de grootste groep buitenlanders die komen kamperen in Frankrijk en Nederlandse camping-exploitanten doen over het algemeen dan ook goede zaken.

Er staan veel campings te koop in Frankrijk, maar meer dan de helft daarvan zal nooit (als camping) verkocht worden omdat de vraagprijs in geen verhouding staat tot de omzet. In geval een camping een reële koopprijs hanteert, kunnen wij de toekomstige campingeigenaar bijstaan in het koopproces. Soms is daarvoor een creatieve oplossing noodzakelijk zoals huurkoop, pacht met recht op koop, etc.

Iedereen mag een camping exploiteren, zolang de aangeboden accommodatie voldoet aan de wettelijke omschrijving. Over de inkomsten bent u altijd in Frankrijk belasting verschuldigd (NOOIT in Nederland!) en het maakt nogal verschil of u in Nederland of in Frankrijk woont. Het Frans-Nederlandse belastingverdrag uit 1973 zegt dat inkomen verdiend met onroerend goed belast wordt in het land waar het onroerend goed zich bevindt. En dat betekent dus dat u over de camping-inkomsten belasting moet betalen in Frankrijk.