Persoonlijke en zakelijke dienstverlening

Net als in de meeste EU landen is ook in Frankrijk de persoonlijke en zakelijke dienstverlening de snelst groeiende markt. Het internet biedt steeds meer kansen voor gespecialiseerde zakelijke dienstverleners die vanuit hun Franse huis in feite de hele wereld kunnen bedienen.

Bedenk wel dat lang niet alle bedrijfsactiviteiten in persoonlijke of zakelijke dienstverlening zomaar aangeboden mogen worden. U zult eerst moeten nagaan of de dienst die u wilt aanbieden gereglementeerd is of niet. Bovendien zijn er verschillende inschrijfinstanties voor deze categorie bedrijfsactiviteiten. Het is dan ook van groot belang om EXACT te omschrijven om welke dienstverlening het gaat als u niet van het kastje naar de muur wilt worden gestuurd door de verschillende inschrijfinstanties.

Persoonlijke dienstverlening

Na vijftig jaar afbraak van persoonlijke dienstverlening is die markt weer helemaal terug en snel groeiend. En dat biedt volop kansen voor startende ondernemers in Frankrijk, bijvoorbeeld: thuiszorg, tafeltje-dek-je, boodschappendienst, hulp bij het gebruik van internet, de kinderoppas, de kapper aan huis en de tuinman. In deze markt alleen al gaat er jaarlijks meer dan €20 miljard om in Frankrijk!

Zakelijke dienstverlening

Hoe gespecialiseerder de kennis, hoe gemakkelijker een zelfstandige deskundige zijn diensten kan aanbieden via het internet. Als dan ook zijn werk (advies, tekeningen, software, rapporten, beoordelingen, etc.) via het internet kan worden gepresenteerd aan en/of besproken met de opdrachtgever, dan staat het de deskundige vrij zich waar dan ook te vestigen. Dus ook op het Franse platteland, met rust, ruimte en uitzicht, in plaats van in het drukke, druilerige Nederland. Zolang er maar een goede internet-verbinding is en gelukkig is die er op verreweg de meeste plekken in Frankrijk!