Eisen aan ambachten

Om uw ambacht in Frankrijk te mogen uitoefenen (ongeacht of u een bedrijf overneemt of start en ongeacht de bedrijfsvorm die u daarvoor kiest), moet u aan de volgende eisen voldoen:

•  Een diploma van een erkende Franse onderwijsinstelling of het equivalent daarvan van een instelling in een ander EU-land. Let op: Als er een minimale opleidingsduur wordt voorgeschreven aan Franse artisans, geldt die lengte van de opleiding ook voor u. Het diploma moet dus echt equivalent zijn, in zwaarte en inhoud!

•  Indien u niet een equivalent diploma kunt overleggen, moet u kunnen aantonen tenminste 36 maanden zelfstandig gewerkt te hebben in dit ambacht. U moet dan een gedetailleerd cv overleggen, waarbij de aangegeven perioden van werkervaring moeten worden onderbouwd met een kvk-uittreksel (vertaald) en/of met een of meerdere getuigschriften van opdrachtgevers of werkgevers (ook vertaald).

•  Bij sommige ambachten moet u een aansprakelijkheidsverzekering kunnen overleggen.