Prévisionnel

Een ondernemingsplan ten behoeve van Franse financiers (niet alleen de bank, maar ook in een geval van credit-vendeur of private financier) dient niet alleen in het Frans te zijn, maar ook op zijn Frans. Een vertaald Nederlands ondernemingsplan is onherkenbaar voor een Franse financier.

In Frankrijk wil men cijfers zien, eigenlijk vooral cijfers en niet de lange lappen tekst waar een Nederlands ondernemingsplan meestal mee begint.

Een Prévisionnel is in feite een balans en winst/verlies rekening, maar dan niet als verslag van een gepasseerd boekjaar, maar als een voorspelling voor komende boekjaren. Een typische Prévisionnel kijkt drie jaar vooruit. De cijfers moeten onderbouwd worden met hetzij statistieken, hetzij een tekst die bepaalde cijfers aannemelijk maken. Financieringskosten moeten overeenkomen met een gangbare lening, kosten van belasting en sociale lasten moeten exact worden uitgerekend op basis van de huidige belastingregels, etc.