Individuele Cursus Ondernemen in Frankrijk

De individuele cursus ‘Ondernemen in Frankrijk’ is bedoeld voor mensen die al een behoorlijk duidelijk plan hebben om in Frankrijk te gaan ondernemen. De cursus gaat vooral in op praktische zaken rond de oprichting en inschrijving, over de overname van een bedrijf in Frankrijk of eventueel over de verplaatsing van uw bedrijf, over de startfase en over alle Franse instanties waarmee u te maken krijgt. De cursus is geheel op maat gemaakt om zoveel mogelijk aan te sluiten bij uw plannen. 

Uw eigen plannen staan centraal. We maken voorafgaande aan de cursus een inventarisatie, waarin we een helder beeld krijgen over uw plan en stellen dan een cursus samen die geheel aansluit bij waar u de meeste behoefte aan heeft. 

De volgende zaken kunnen daarbij aan bod komen (let op, dit is slechts een indicatie, de cursus bestaat uit onderwerpen waar behoefte heeft aan kennis en ervaring, niet uit onderwerpen waar wij zo nodig wat over willen vertellen)

Nederlandse ondernemers in Frankrijk
U wordt ondernemer in een nieuw land, met zijn eigen cultuur en taal en ook zakelijke gewoontes. Dat is geen kleinigheid. Hoe is de markt? Hoe zijn de regels? Hoe doen Nederlandse ondernemers het en wat zijn hun succesfactoren? Aan welke diensten of producten is behoefte? Marketing & Sales op zijn Frans… en nog veel meer.

Onroerend goed
Alles wat u wilt en moet weten over het huren of kopen van onroerend goed in Frankrijk. De rol van de makelaar, de notaris, financieringsmogelijkheden, het koopcontract etc.  Ook allerlei regels rondom ruimtelijke ordening en bouwvergunningen kunnen aan de orde komen als u dat wenst. En datzelfde geldt voor verschillende financieringsvormen.

Een nieuw bedrijf beginnen
In Nederland is de inschrijving van een nieuw bedrijf zo geregeld. In Frankrijk niet. Dat kost tijd en dossiervorming, plus een exacte beschrijving van uw bedrijfsactiviteiten. De voorwaarde is dat u beschikt over een bedrijfsadres (huurcontract, koopcontract of postbusadres). U kunt verder kiezen uit verschillende bedrijfsvormen, elk met hun eigen voor- en nadelen (die we uiteraard uitgebreid gaan bespreken indien u nog geen keuze heeft kunnen maken). Vervolgens moet er een dossier worden gemaakt (indien u een bedrijf wilt beginnen in een gereglementeerd beroep kan dat dossier wel veertig pagina’s dik zijn…). Dat dossier wordt beoordeeld door een semi-ambtenaar van de Centre de Formalités des Entreprises. En als dat allemaal is gedaan, wordt u door de Franse bureaucratie gebombardeerd met formulieren….

Een bestaand bedrijf overnemen
Mogelijk wenst u een bedrijf over te nemen. De overname van een Frans bedrijf is aan veel regels gebonden. U krijgt te maken met de overname van een fonds de commerce, waarin klantenbestanden, materiaal, materieel, inventaris, huurcontracten, licenties en arbeidscontracten kunnen zitten. En natuurlijk goodwill, waar in Frankrijk wat anders naar wordt gekeken dan in Nederland. Samen met het fonds de commerce wilt u misschien ook het bedrijfspand overnemen. Dat vereist een zorgvuldig opgesteld contract om onaangename verrassingen te voorkomen. Ook over de financiering van een bedrijfsovername is veel te vertellen. En dat zullen we dan ook doen, als dat bij uw informatiebehoefte hoort.

Uw bestaande Nederlandse bedrijf verplaatsen naar Frankrijk
Steeds meer Nederlanders hebben een eigen bedrijf in Nederland, maar willen graag in Frankrijk wonen. Als het internet een belangrijke rol speelt in uw bedrijfsproces (zoals bijvoorbeeld bij vertalers, grafisch ontwerpers, webdesigners, consultants en noem maar op) dan is dat goed mogelijk. Sommigen willen hun bedrijf meenemen, anderen willen het bedrijf in Nederland voortzetten terwijl ze zelf emigreren. Veel is mogelijk, maar u kunt uw Nederlandse bedrijf niet altijd op dezelfde manier voortzetten indien u zelf emigreert. Als dit onderdeel is van uw Franse plan, dan beschrijven voor u een stappenplan voor een bedrijfsverplaatsing, waarbij u zelf de regie in handen houdt en niet plotseling geconfronteerd wordt met beslissingen van de Nederlandse of Franse fiscus.

Belastingen, sociale lasten, aansprakelijkheid & verzekeringen
Goed, we geven het toe, een saai onderwerp. Maar toch gaan we u vertellen hoe het zit met belastingen, pensioen,  ziektekosten- en arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers in Frankrijk. Verder de aansprakelijkheidsverzekering en nog veel meer……

Personeel, stages, zwart werk
Frankrijk kent een zeer strakke bescherming van de rechten van een medewerker. Als u personeel overweegt, dan laten we u zien hoeveel mogelijkheden er toch nog zijn om (tijdelijk) personeel met flexibiliteit in te huren.

Formulieren, licenties, vergunningen en héél véél vragenlijsten
Frankrijk is een bureaucratisch land en u gaat te maken krijgen met een lawine aan formulieren, vereiste stempels en goedkeuringen. We zoeken de formulieren op waarmee u het eerst geconfronteerd wordt als nieuwe ondernemer in Frankrijk en we leggen die helemaal uit. Goed voor uw begrip van bureaucratisch Frans en goed voor de ontwikkeling van het jargon van uw bedrijfsactiviteit. Elk overheidsformulier is on-line te verkrijgen. We leggen u uit hoe dan.

Cultuur & dagelijks leven als ondernemer in Frankrijk
We praten u bij over hoe er naar u wordt gekeken als Nederlandse ondernemer in Frankrijk. U krijgt te maken met klanten en leveranciers, maar ook met allerlei instanties en gewoontes in Frankrijk.

Deze intensieve privécursus bereidt u gedegen voor op het ondernemerschap en duurt twee volle dagen van 9h30 tot 17h30. Het cursusboek en twee maal een warme Franse lunch is inbegrepen. Reis- en verblijfkosten zijn extra.

Kosten: € 1495 excl. BTW per persoon of per stel.
Locatie: Gorinchem.
Data in overleg.