Oprichten en inschrijven van uw bedrijf

Het oprichten en inschrijven van uw bedrijf, inclusief alle administratieve handelingen die daar bij horen kan een hele toer zijn als u dat nooit eerder heeft gedaan. Voor ons is het dagelijks werk…

•  Consult. U wilt eens spreken over uw plannen om in Frankrijk te gaan ondernemen en heeft behoefte aan structuur (vaak in de vorm van een stappenplan) over hoe het oprichten en inschrijven van een klein bedrijf in zijn werk gaat, over de Franse formulering van uw bedrijfsactiviteit of over de keuze van de juiste bedrijfsvorm. We bieden dan een consult aan op ons kantoor of per telefoon of Skype tegen € 155/uur ex BTW.

Maar het hoeft niet bij advies alleen te blijven. We kunnen de oprichting en inschrijving ook voor u realiseren. Onderstaande tarieven zijn exclusief legeskosten en de publicatiekosten van de verplichte advertentie (alleen voor SARL, EURL, SAS en enkele andere bedrijfsvormen, meestal rond  €200) en exclusief eventuele vertaalkosten en kosten van een eventueel verplichte cursus (we regelen desgewenst wel de inschrijving bij de cursus voor u). Onze tarieven zijn inclusief één uur nazorg t.b.v. de beoordeling en uitleg van allerlei formulieren waarmee u door Franse instanties wordt bestookt nadat uw bedrijf is opgericht. Daarna zult u de beoordeling en invulling van formulieren zelf moeten doen of daarvoor een comptable (boekhouder) inhuren.

Frankrijk kent verschillende inschrijfinstanties en de keuze van de juiste instanties hangt af van de precieze omschrijving van uw bedrijfsactiviteiten. De inschrijfprocedure is verschillend bij elk van de inschrijfinstanties (meer of minder werk en daar zijn onze tarieven ook op gebaseerd). Uiteraard laten we u tevoren weten bij welke instantie de door u gekozen bedrijfsactiviteit moet worden ingeschreven.

•  Inschrijving als profession libérale bij de Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales  (URSSAF) van:
– een entreprise individuelle of micro-entreprise: € 495 ex BTW
– een SARL, EURL, SAS of SASU: € 1450 ex BTW
– één van de andere bedrijfsvormen: € 1850 ex BTW

•  Inschrijving als commerçant bij de Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) van:
– een entreprise individuelle of micro-entreprise: € 950 ex BTW
– een SCI, SARL, EURL, SAS of SASU: € 1450 ex BTW
– één van de andere bedrijfsvormen: € 1850 ex BTW

•  Inschrijving als zelfstandig gevestigd agent commerçial in het speciale register voor commercieel agenten bij de Greffe du Tribunal : € 950 ex BTW

•  Inschrijving als artisan bij de Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) van:
– een entreprise individuelle of micro-entreprise: € 1450 ex BTW in geval er sprake is van een gereglementeerde bedrijfsactiviteit  of € 950 ex BTW indien de gewenste bedrijfsactiviteit niet is gereglementeerd
– een SARL, EUR, SAS of  SASU: € 1850 ex BTW bij een gereglementeerde bedrijfsactiviteit of € 1450 bij een niet-gereglementeerde bedrijfsactiviteit
– één van de andere bedrijfsvormen: € 2250 ex BTW

•  Inschrijving bij één van de andere inschrijfinstanties (Greffe du Tribunal de Commerce of Chambre de la Batellerie) van:
– een entreprise individuelle of micro-entreprise: € 1850 ex BTW
– een SARL, EURL, SAS of SASU: € 2250 ex BTW
– één van de andere bedrijfsvormen: € 2750 ex BTW

Heeft u, gezien uw mix aan bedrijfsactiviteiten, een neveninschrijving nodig bij een andere inschrijfinstantie dan komt er € 450 ex BTW bij. De meest gereglementeerde bedrijfsactiviteit geldt dan als hoofdinschrijving.

Voor sommige beroepsgroepen is een autorisation d’exercice of een carte professionelle vereist, voordat u in dienst kunt treden van een Frans bedrijf of een eigen bedrijf kunt starten met die bedrijfsactiviteit. Voor het verkrijgen van een dergelijk document rekenen wij € 1450 ex BTW. We kunnen uiteraard een dergelijk document allen voor u verkrijgen als u aan alle gestelde eisen voldoet. 

In alle overige gevallen geldt een uurtarief van € 155 ex BTW.