Andere bedrijfsvormen

Naast de op deze website wat uitgebreider behandelde bedrijfsvormen bestaat er nog minstens een dozijn anderen. Een opsomming hier heeft geen zin, omdat ze nooit of hoogst zelden door lezers van deze website zullen worden gebruikt. Een paar iets bekendere vormen willen we nog even noemen:

Société Anonyme (SA).
De SA lijkt op de Nederlandse NV en hiervoor zijn tenminste zeven (rechts)personen nodig als aandeelhouder. Indien geen beroep wordt gedaan op de openbare kapitaalmarkt is het een besloten SA. Daarvoor geldt een beginkapitaal van € 37.000.

Société par Actions Simplifiée (SAS)
Dit is een bijzondere vorm van een SARL, waarbij er mee vrijheid bestaat in het vaststellen van de statuten. De SAS wordt vooral gebruikt bij overnames en joint-ventures en voor besloten vennootschappen van grotere omvang. De Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU) is de variant van de SAS met maar één aandeelhouder (vergelijk de SARL t.o.v. de EURL). De SAS is veel populairder onder Franse ondernemers dan onder Nederlandse ondernemers in Frankrijk en wordt door Franse accountants dan ook nog wel eens aangeraden -in plaats van de SARL- aan niet-begrijpende Nederlanders. Het belangrijkste verschil voor een kleine ondernemer die twijfelt tussen een SARL en een SAS zit in het management: een SAS wordt geleid door een Président en die is per definitie een werknemer, inclusief alle bijbehorende (hoge) Franse sociale afdrachten en hoge Franse sociale zekerheid voor werknemers. Een SARL heeft een gérant en in de meeste gevallen (maar pas op: lang niet altijd!) wordt deze directeur beschouwd als een ondernemer, niet als een werknemer. De meeste Nederlandse ondernemers zitten niet te wachten op hoge sociale lasten en werknemers-zekerheid. Daarvoor zijn ze immers geen ondernemer geworden!

Société Coopérative et Participative (SCOP)
Dit is een structuur die vele vormen kan hebben en vergelijkbaar is met een Nederlandse maatschap. Nederlanders die overwegen te participeren in een Franse SCOP kunnen zich daarin het best laten adviseren door een Franse jurist, die gespecialiseerd is op dit gebied.

Société Civile Immobilière (SCI)
Dit is een speciale bedrijfsvorm voor aankoop en beheer van onroerend goed. Er zijn overigens nog vele andere Sociétés Civiles voor andere gespecialiseerde doelen, anders dan onroerend goed. Daarvan is misschien de Société Civile Professionnelle (SCP) de meeste bekende, veel notarissen en advocaten hebben hun samenwerking ondergebracht in een SCP.

Komt u een Franse bedrijfsvorm tegen, die op deze website niet genoemd staat en wilt u er meer over weten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.