Micro-entreprise

De Micro-entreprise is een eenvoudige en veelgebruikte bedrijfsvorm voor kleine bedrijven in Frankrijk

Voordeel: een simpele bedrijfsvorm met weinig regels en administratie.
Nadeel: persoonlijke en zakelijke financiën zijn niet gescheiden. Echter: het woonhuis van de ondernemer is automatisch uitgesloten van aansprakelijkheid, en dat maakt deze bedrijfsvorm nog in aantrekkelijker!

De micro-entreprise kan zowel gebruikt worden voor bijverdiensten, als voor fulltime ondernemerschap.

Sinds 2016 moeten alle voor die datum ingeschreven auto-entrepreneurs zich ingeschreven hebben in:
het Registre des Commerces et des Sociétés (RCS) in geval de bedrijfsactiviteiten vallen in de categorie ‘commerce’, of:
in het Répertoire des Métiers (RM) indien de bedrijfsactiviteiten vallen in de categorie ‘services’. In dat geval geldt dat de ondernemer in principe ook de verplichte ondernemerscursus de ‘Stage de Préparation à l’Installation (SPI)’ dienst te volgen of:
in het Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC), of:
zich hebben aangemeld bij de URSSAF, in geval van een bedrijfsactiviteit die valt onder de gevonden op www.afecration.fr.

Er zijn drie groepen bedrijfsactiviteiten waarvoor de micro-entreprise beschikbaar is):
‘Commerce’ voor handel en de meeste toeristische activiteiten (geclassificeerde gîtes, chambres d’hôtes, restaurant, hotel, mini-camping).
– ‘Service/BIC’ voor commerciële dienstverlening, inclusief de overige toeristische activiteiten (niet-geclassificeerde gîtes, overige campings, conciergerie, verhuurdiensten, marketing).
– ‘Service/BNC’ voor de vrije beroepen en persoonlijke dienstverlening.
BIC staat voor Bénéfices Industriels et Commerciaux ; BNC staat voor: Bénéfices non Commerciaux (BNC). Het vereist een diepgaande kennis van het Franse bureaucratische denken om het verschil tussen die twee te kunnen begrijpen. Over het algemeen vallen ambachten en zakelijke dienstverlening in BIC en persoonlijke dienstverlening in BNC, alsof die laatste groep niet-commercieel is…

Omzet

Voor alle micro-entreprises gelden maximale omzetgrenzen, maar ze zijn verschillend voor de bedrijfsactiviteiten:
– voor commerce: € 170.00 per jaar;
– voor service BIC of BNC: €70.000 per jaar

Sociale lasten

Elke kwartaal moet de micro-entreprise de volgende bedragen afdragen:
– voor commerce: 12,8% van de omzet + 0,1% als bijdrage aan gesubsidieerde opleidingen, totaal dus 12,9% van de kwartaalomzet.
– voor service (BIC en BCN, behalve artisans): 22,0% van de omzet + 0,2% als bijdrage aan gesubsidieerde opleidingen, totaal dus 22,2% van de kwartaalomzet. Voor artisans: 22,0% van de omzet + 0,3% als bijdrage aan gesubsidieerde opleidingen, totaal dus 22,3% af te dragen.

Inkomstenbelasting

Uiteraard vallen de inkomsten van de micro-entreprise onder de inkomstenbelasting (Impôt sur le Revenu, IR) en niet onder de in Frankrijk akelig hoge vennootschapsbelasting (Impôts sur les Sociétés, IS). De micro-entreprise kan kiezen uit twee opties:

a. Een vast percentage aan belasting betalen, elk kwartaal tegelijk met de te betalen sociale lasten. Deze keuze is alleen mogelijk indien de totale gerapporteerde omzet  over de laatste vier kwartalen minder bedraagt dan €28.818 in geval de ondernemer alleen is, of minder dan € 43.227 in geval hij een meewerkend echtgenoot heeft aangemeld. Dit zijn dan de vaste afdrachten:
– voor commerce: 1% van de jaaromzet;
– voor service/BIC: 1,7% van de jaaromzet;
– voor service/BNC: 2,2% van de jaaromzet.

b. Toevoeging van de omzet van de micro-entreprise aan de jaarlijkse aangifte IR, waarbij hij:
– voor commerce: slechts 29% van de omzet hoeft op te geven, de rest is belastingvrij;
– voor service/BIC: slechts 50% van de omzet hoeft op te geven, de rest is belastingvrij;
– voor service/BNC: slechts 66% van de omzet hoeft op te geven, de rest is belastingvrij.

TVA

De micro-entreprise werd tot nu toe altijd vrijgesteld van TVA-verplichtingen: geen TVA- nummer, geen TVA te berekenen op zijn facturen, geen TVA-kwartaalaangiftes, maar natuurlijk ook geen TVA-teruggave op zijn inkopen. Per 1 januari 2018 is dat voorbij. Vanaf nu geldt het volgende:

  • In geval de micro-entreprise met zijn omzet onder een bepaalde drempel blijft, blijft het oude systeem van TVA-vrijstelling gehandhaafd. Dit zijn de drempels:
    – voor commerce: € 82.800/jaar;
    – voor service: € 33.100/jaar.
  • Zodra de jaaromzet boven deze drempel komt, moet de micro-entreprise vanaf de eerste van de maand waarin deze overschrijding plaats vindt TVA over zijn omzet gaan berekenen (voor zover die omzet aan TVA is onderhevig natuurlijk), TVA-aangiftes gaan doen en mag hij ook TVA over de inkoop verrekenen, zolang die inkoop aantoonbaar gerelateerd is aan de gerealiseerde verkoop, met terugwerkende kracht van maximaal 1 jaar.
  • De micro-entreprise moet een rudimentaire boekhouding bijhouden voor zijn omzet, waarin precies, in chronologische volgorde, zijn omzet is geboekt. Tevens een boekhouding van de inkoop, om  in geval van overschrijding van de omzetgrenzen de betaalde TVA te kunnen verrekenen.  Een officiële accountant is niet verplicht voor de aangiftes.

Om het nog aantrekkelijker te maken; in de eerste drie jaar na oprichting krijgen micro-entreprises een forse korting op de af te dragen sociale lasten: 75% in het eerste jaar, 50% in het tweede jaar en 25% in het derde jaar!