Camping

Er zijn in Frankrijk ruim 8500 gereglementeerde campings, gezamenlijk met meer dan 1 miljoen plaatsen. Daarnaast zijn er naar schatting zo’n zelfde aantal niet-gereglementeerde campings.

Van alle toeristen die in 2014 Frankrijk hebben bezocht, overnachtte ongeveer 10% op een camping. Dat zijn er zo’n 8,6 miljoen, waaronder ruim 2 miljoen buitenlanders. Dat is een stijging met 5% t.o.v. het voorgaande jaar. Deze stijging is geheel ten goede gekomen aan ***- en ****-campings en dan met name aan de verhuur van HLL’s (Habitations Légères de Loisirs). Daaronder vallen gîtes, châlets, stacaravans en andere ‘vaste’ bouwsels op de camping. Formeel vallen ingerichte tenten op die campings niet onder de HLL’s. De verhuur van gewone kampeerplaatsen (emplacements nus) met name op eenvoudige campings, neemt al jaren geleidelijk af.

Nederlanders zijn verreweg de grootste groep buitenlanders die komen kamperen in Frankrijk en Nederlandse camping-exploitanten doen over het algemeen dan ook goede zaken. Deze groep toeristen komt niet altijd voor de Franse cultuur en laat zich de Nederlandstalige gastvrijheid (alsmede de kroketten en fricandellen bij de snack) goed smaken.

Er staan veel campings te koop in Frankrijk, maar meer dan de helft daarvan zal nooit (als camping) verkocht worden omdat de vraagprijs in geen verhouding staat tot de omzet. In geval een camping een reële koopprijs hanteert, kunnen wij de toekomstige campingeigenaar bijstaan in het koopproces. Soms is daarvoor een creatieve oplossing noodzakelijk zoals huurkoop, pacht met recht op koop, etc.

Iedereen mag een camping exploiteren, zolang de aangeboden accommodatie voldoet aan de wettelijke omschrijving. Over de inkomsten bent u altijd in Frankrijk belasting verschuldigd (NOOIT in Nederland!) en het maakt nogal verschil of u in Nederland of in Frankrijk woont. Het Frans-Nederlandse belastingverdrag uit 1973 zegt dat inkomen verdiend met onroerend goed belastbaar is in het land waar het onroerend goed zich bevindt. En dat betekent dus dat u over de camping-inkomsten belasting moet betalen in Frankrijk.